Video

Výber jazyka

SlovakEnglishGermanMagyar

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Štatistiky

Návštevníkov: 76280

Štatistiky pre www.abov.eu.sk

TOPlist
TOPlist

Zaujímavé odkazy

Inteligentné webové stránky a redakčný systém pre obce

Slovakia regions

Panoramaticke mapy

Cez kopec, cez kopec sem

3.jpg 

 

Slanec a Füzér úspešne zrealizovali spoločný projekt


Vzájomná myšlienka vypracovania cezhraničného projektu „Cez kopec, cez kopec sem“, obcí Slanec (cezhraničný partner) a Füzér ( hlavný partner), vznikla za účelom rozvoja turizmu, prezentácie turistický pútavých miest na oboch stranách hranice, vzájomného stretávania sa obyvateľov a prilákania početného množstva turistov. Projekt bol vypracovaný v rámci: Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.


Obce rozvíjajú partnerské vzťahy„Kolektívna spolupráca medzi Slancom a Füzérom spadá ešte do obdobia socializmu, keď fungovali zriedkavé stretávania prihraničných obcí. Intenzívnejšie začali dediny spolupracovať v roku 2002, keď začali plánovať spoločné aktivity. Jednou z nich bolo zriadiť Prírodný park Veľký Milič o čom partneri podpísali Prehlásenie o partnerstve dňa 5. 7. 2003 vo Füzéri,“ ujasnil Ing. Marcel Miňo, projektový manažér.

Hranice prírodného parku tvoria prírodné rezervácie a pamiatky Slanského pohoria s dominantou Veľkého Miliča. Spomínaná oblasť slovensko-maďarského pohraničného pásma je chránenou prírodnou oblasťou, má periférnu polohu a disponuje viacerými kultúrnymi a prírodnými hodnotami. „Pri príležitosti 777. výročia prvej písomnej zmienky o obci Slanec podpísali obce Slanec a Füzér, dňa 26.8.2007 v Slanci Zmluvu o partnerstve a spolupráci, ktorou oficiálne potvrdili záujem všestranne spolupracovať a rozvíjať partnerské vzťahy, povedal Miňo.


Obce Slanec a Füzér spája história, ich vidiecky charakter, prihraničná oblasť, prírodné a kultúrne dedičstvo, obe obce sú pod hradom. Majú spoločné zámery v oblasti rozvoja cestovného ruchu ako založenie Prírodného parku Veľký Milič, vybudovanie infocentier v oboch obciach, vybudovanie náučného chodníka medzi hradmi Slanec a Füzér, budovanie cyklotrás medzi obcami, či organizovanie spoločných kultúrnych podujatí.


Úspešne zrealizované informačné centráIng. Marcel Miňo nám priblížil hlavný cieľ projektu: „Cieľom bol turistický rozvoj a vytvorenie spoločne fungujúceho systému cestovného ruchu spojením atrakcií obcí na oboch stranách hranice, vytvorením informačných centier v Slanci a Füzéri, spoločných turistických produktov a služieb a spoločnej turistickej databázy. Pôsobením informačných centier cez hranicu sa už existujúce turistické danosti zverejnia v širšom okruhu a zaistia vytvorenie spoločných kontaktov na oboch stranách. Dostupnosť a tok informácií sa zlepší  a realizácia projektu prinesie nárast počtu návštevníkov“.

Výsledkom vzájomnej spolupráce dedín bola realizácia informačných centier v oboch obciach, ktoré budú podávať cezhraničné turistické informácie ale aj predstavovať kultúrne a prírodné hodnoty. „Informačné centrá predstavením turistických hodnôt v oblasti masívu Veľkého Miliča na oboch stranách hranice predložia návštevníkom množstvo takých informácií, ktoré podnietia k prehliadke ďalších, umožniac širšie spoznanie vzájomných hodnôt popri kvantitatívnom a kvalitatívnom rozvoji turizmu“, poznamenal Miňo.


Spoločné turistické produkty a služby umožnia tok informácií na malom priestore prekročením lokálnych hraníc. Tým sa dosiahne aj posilnenie už existujúcej maďarsko – slovenskej spolupráce v prihraničnej oblasti. Budovy infocentier poskytnú miesto pre turistickú informačnú kanceláriu, polyfunkčnú prednáškovú miestnosť a výstavné miestnosti miestnej histórie, v ktorých je formou trvalých alebo dočasných výstav prezentované kultúrne a prírodne dedičstvo a história obcí a hradov Slanec a Füzér. Projekt sa realizoval vďaka príspevku z ERDF poskytnutého Európskou úniou vo výške 1.199.411,41 € pre oboch partnerov. Záverečné podujatie spojené s odovzdaním infocentra vo Füzéri sa uskutočnilo 8.októbra 2011. Informačné centrum a múzeum Slanec bude slávnostne otvorené 29. októbra 2011, kedy bude aj odhalenie pamätnej tabule,  posvätenie budovy, kultúrny program, otvorenie infocentra a stálej expozície múzea Slanec - slanská izba, história obcí Slanec a Füzér, hrady Slanec a Füzér. Prevádzka v infocentre a múzeu Slanec bude otvorená od novembra 2011.

 

INFORMAČNÉ CENTRA SLANEC A FÜZÉR 


Názov projektu:Cez kopec, cez kopec sem Číslo projektu:HUSK/0801/1.3.1/0111


Názov programu:Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007 - 2013


Trvanie projektu:01.09.2009 – 31.10.2011

Celkový rozpočet projektu:1 411 072,25 €  

Miesto realizácie projektu:      obec Slanec - obec Füzér

Príspevok z fondu ERDF:        1 199 411,41 € 


Cieľ projektu:Turistický rozvoj a vytvorenie spoločne fungujúceho systému cestovného ruchu spojením atrakcií obcí na oboch stranách hranice, vytvorením informačných centier v Slanci a Füzéri, spoločných turistických produktov a služieb a spoločnej turistickej databázy.

Vedúci partner:Obec FüzérSzabadság út 3.3996 FüzérMaďarská republika

Horváth Jenő starosta obce Füzér

Kántor Noémiprojektový manažér

Vida Márta administrátor projektu

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

tel.: +36 47 540 047 

1 014 164,25 €rozpočet projektu pre Füzér (100 %)

862 039,61 €výška podpory z EÚ-ERDF pre Füzér (85 %)

101 416,43 €výška podpory zo ŠR HU pre Füzér (10 %)

50 708,21 €výška vlastného spolufinancovania Füzéru (5 %)

Cezhraničný partner:Obec SlanecHlavná 55/114044 17 Slanec Slovenská republika 

Ing. Jozef Bela (od 21.12.2010) / Ladislav Harda (do 21.12.2010) starosta obce Slanec

Ing. Eva Sabolováprojektový manažér

Ing. Marcel Miňo administrátor projektu

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

tel.: +421 55 6968 223 

396 908,00 € rozpočet projektu pre Slanec (100 %)

337 371,80 €výška podpory z EÚ-ERDF pre Slanec(85 %)

39 690,80 €výška podpory zo ŠR SR pre Slanec (10 %)

19 845,40 €výška vlastného spolufinancovania Slanca (5 %)

PROJEKT BOL VYPRACOVANÝ V RÁMCI PROGRAMU CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE HU - SK 2007 - 2013;

PRIORITNÁ OS 1: HOSPODÁRSTVO A SPOLOČNOSŤ;

OPATRENIE 1.3: ROZVOJ SPOLOČNÉHO TURIZMU

1.jpg  2.jpg 

 

 

infocentrum_hrad_web.jpg

hu_infocentrum_web.jpg 

 
Základné informácie

Pohľad na obec

Kontakty:

Obecný úrad Slanec
Hlavná 55/114
044 17 Slanec

Tel.: 055/696 85 95
Fax: 055/696 85 95
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
web: www.slanec.sk
www.slanec.ou.sk

Okres: Košice okolie

Mikroregión: Združenie obcí slanského mikroregiónu

Prvá písomná zmienka: 1230

Nadmorská výška: 340 m.n.m.

Počet obyvateľov: 1350

Výmera katastra: 2046 ha

Časti obce:


Pod zachovalou vežou Slaneckého hradu zvanou „Neboj sa!„ sa rozprestiera na úpätí Slanských vrchov v nadmorskej výške 345 m obec Slanec. Prvá písomná zmienka o Slanci pochádza z roku 1230. Dejiny obce sú úzko späté so Slaneckým hradom, o ktorom je prvý písomný záznam z roku 1281. Hrad bol sídlom vidieckych  panovníkov. Prvým majiteľom hradu bol krajinský palatín Finta z rodu Abovcov. Od roku 1601 sa stali majiteľmi hradu Forgáčovci a posledným z nich bol gróf Štefan  Forgáč, ktorý sa nemalou mierou podieľal na živote v obci. Vplyvom viacerých bojov sa z hradu zachovali len zrúcaniny. V jeho ústrednej veži bolo až do roku 1945, kedy vyhorela,  múzeum šľachtického rodu Forgáčovcov. V súčasnosti má hradný kopec štatút štátnej prírodnej rezervácie, ako andezitový vrch so zrúcaninami hradu a bohatou faunou a flórou. Cesta na hrad vedie cez park s atraktívnymi parkovými drevinami cudzokrajného pôvodu. Na území obce sa našli zvyšky rímskeho osídlenia. Pôvodní obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, boli zručnými tesármi, tkáčmi a prácu ponúkal aj miestny kameňolom. V roku 1831, počas roľníckeho povstania, bol Slanec jedným z jeho stredísk. V čase oslobodzovacích bojov bola celá obec evakuovaná, keďže ležala vo frontovom pásme. V tomto období utrpela ťažké materiálne škody. Obete 2. svetovej vojny pripomína miestny pamätník. Sakrálna dominanta Slanca - rímskokatolícky Kostol sv. Štefana kráľa, sa tu začal stavať v roku 1754. Kostol prešiel začiatkom 20. storočia výraznou prestavbou. Reformovaný kostol stál v obci už v roku 1710. Tento sa však nezachoval. Dnešný reformovaný kostol stojí v obci od roku 1784. V Slanci sídlia dva farské úrady. V obci je zriadený dom smútku. Kvalitu života miestneho obyvateľstva zvyšuje miestne zdravotné stredisko, pošta, kultúrny dom, obecná knižnica  a dostatok obchodov. Obec spravuje základnú aj materskú školu. Popri pôvodných ľudových architektúrach dopĺňajú kolorit obce i novostavby. Slanec je obec  bohatá na prírodné aj kultúrno-historické vzácnosti, preto je z hľadiska poznávacieho turizmu veľmi zaujímavou lokalitou.
 

Meniny oslavuje

Pondelok, 19. marec 2018

Dnes má meniny Jozef
Zajtra má meniny Víťazoslav

Anketa

Čo je na Above najkrajšie?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Kontextové odkazy

© 2018 Obec Slanec