• Slovak utf-8
  • English
  • German
  • Magyar
Úvod
Región Abov
 Historické centrum Košíc  Historické centrum Košíc

Image
Jasovský kláštor
Abov predstavoval pôvodne uhorskú stolicu, ktorá sa rozprestierala ma území súčasného Slovenska a Maďarska. Dnes označujeme týmto pojmom slovenskú časť spomínanej Abovskej stolice. Administratívnym, spoločenským a kultúrnym centrom regiónu sú Košice , naše druhé najväčšie mesto. Jeho rozmach súvisel so strategickou obchodnou polohou. Zlaté obdobie zažívali Košice v 14. a 15. storočí, kedy tu boli vytvorené mnohé prekrásne stavby. Spomeňme len dominantu centra – Dóm sv. Alžbety . V Above nájdete ešte niekoľko menších miest , no jeho osídlenie je charakteristické skôr menšími, rázovitými dedinkami.  Pôvodným živobytím v tomto kraji bolo poľnohospodárstvo, jeho obyvatelia boli výbornými pestovateľmi vínnej révy. Región zaznamenal i rozvoj v oblasti baníctva, hutníctva. Dominantmým podnikom sa stali Východoslovenské železiarne, dnes U.S. Steel Košice.

Z hľadiska cestovného ruchu má táto oblasť veľký potenciál v oblasti poznávacieho turizmu. Samotné mesto Košice je hlbokou studnicou kultúrnych hodnôt. Sídlia tu múzeá , galérie, divadlá, rekreačno-poznávacie strediská s celonárodným významom.
Image
Dóm sv. Alžbety v Košiciach
Návštevník Abova by nemal opomenúť prehliadku Jasovského kláštora , ktorý bol v období svojho rozkvetu centrom vzdelanosti východného Slovenska. Turisticky zaujímavé sú potulky po Volovských vrchoch a Slanských vrchoch , kde stáli v minulosti viaceré hradné komplexy. V tejto oblasti boli zriadené rekreačné strediská ako Kavečany , Jahodná , Kojšovská hoľa ...
Jeden z najzaujímavejších vulkanických úkazov svetového významu nájdete v Slanských vrchoch. Je to náš Herliansky gejzír .
 Turniansky hrad  Herliansky gejzír  Múzeum vín - Moldava Hámor v Medzeve
 


Anketa

Páči sa Vám turistická stránka regiónu Abov?
 

Predpoveď počasia

Kurzy NBS

Realityceny podľa: x-reality.sk