• Slovak utf-8
  • English
  • German
  • Magyar
Home arrow Questbook

Questbook

Sign guestbook


Ivailo    13 oktber 2015 00:36
FTP sloužed na nahre1ned programů na seevrr.cPanel sloužed na jednoduchou spre1vu webu, emailů, databe1ze apod.Pod vlastned webhosting jsem myslel, že si platedte prostor u nějake9 webhostingove9 společnosti, kterfd me1te plně pod kontrolou.Osobně neme1m re1d webhosting typu webnode, estre1nky apod., protože sice tam rychle stre1nky vytvoředte, ale kdyby jste je chtěl přesunout na jinfd seevrr, tak to nened možne9.Pokud si platedte vlastned webhosting a budete chtedt změnit firmu, tak si to zaze1lohujete a přesunete na jinfd seevrr. To je bezpečnějšed.Vlastned seevrr je na zače1tku zbytečnfd ale možno se časem k němu dopracujete

Adam    11 oktber 2015 11:53
Kniha ve1s provede celfdm poutspem od zakle1de1ned kvasu až po stařened a hodnocened pe1lenky. Řekl bych s jednostrannfdm vfdkladem jak se dobrat vfdsledku. Je zde mnoho tabulek a vzorců, což se hoded medt pohromadě. Nějake9 zvle1štned podrobnosti fedgle a specie1lned postupy nečekejte. Dvě věci mě překvapily: ze1kvas s pekařske9ho drožded a postupne9 přide1ve1ned ovoce do rozjete9ho kvasu (tak jak dozre1ve1). Určitě je zde dost informaced ktere9 jinak budete shromažďovat dlouho. Nechci hodnotit, jestli koupit nebo nekoupit. Je1 si jed půjčil a kupovat nebudu. Ztracenfd čas to nebyl. SIM http://vkfpky.com [url=http://kfcuwntfkgw.com]kfcuwntfkgw[/url] [link=http://fvaxitgx.com]fvaxitgx[/link]

Fabien    09 oktber 2015 14:23
Koupil jsem si tuto publikaci a musedm přiznat, že jsem byl zkamalnfd. Kromě barevnfdch fotografied, ktere9 popisujed dobrfd a špatnfd kvas a podrobne9ho popisu vfdroby ze1kvasu jsem zde že1dne9 překvapive9 novinky neobjevil. Očeke1val jsem nějake9 podrobnosti a fedgle např. o doporučenfdch teplote1ch při 1 a 2D (kdy ubrat teplotu, odstavit, přidat atp.)Takže zklame1ned :-(( Je to asi tedm, že kniha je z roku 2003 a to bylo dome1ced pe1lened ještě trestnfdm činem aproto se zde pedše pouze velmi obecně o pe1lened v družstevnedch pe1lenicedch.Tady na DESLIKU je v diskuzedch praktickfdch informaced o destilaci mnohem vedce!

Gabriel    09 oktber 2015 05:48
Dobrfd den, jedno upozorněned : v puabiklci na straně 54, pod heslem Alkohol, je popisove1no měřened lihovitosti a upozorněned na měřened při nižšed či vyššed teplotě, než je kalibrove1n lihoměr... cituji : Je-li lihovina chladnějšed, je skutečnfd obsah alkoholu nižšed a opačně. Skutečne1 lihovitost je při 20 C a stanoved se podle korekčned tabulky.Naměředme-li na lihoměru např. 51,8% alkoholu při 15 C, je skutečnfd obsah alkoholu při 20 C jen 50%.Naopak 50,2% při 25 C je 52% při 20 C, což je skutečnfd obsah alkoholu (v obj.%).Při nižšed teplotě než 20 C je skutečne1 lihovitost nižšed, při vyššed teplotě než 20 C bude skutečne1 lihovitost vyššed než naměřene1. Bohužel toto nened pravda, autor (či korektor) to trochu popletl. S lihovitosted (koncetraced lihu v %)je to přesně opačně.

Jayce    14 december 2014 09:58
You really saved my skin with this inornmatiof. Thanks!


27
guestbook entries
« 1 2 3 4 5 6 »


Inquiry

Páči sa Vám turistická stránka regiónu Abov?
 

Weather

Rate of exchange

Realityceny podľa: x-reality.sk