• Slovak utf-8
  • English
  • German
  • Magyar
Home arrow Gästebuch

Gästebuch

Eintrag hinzufügen


Mickey    12 december 2014 21:51
What a great rerosuce this text is. http://mpjlhxdg.com [url=http://vyedyqi.com]vyedyqi[/url] [link=http://kypdkudy.com]kypdkudy[/link]

Mahadeva    11 december 2014 14:49
K předslušne9 knize autorů B.Mallerove1 & H.Schmickl. Je to takove1 předpravka pro "kursy dome1cedho pe1lened", ktere9 nabedzeji a provozujed (lze najedt na jecjih webu). Použedvajed pot still aparatury 2 - 5 litrove9, popředpadě různe9 jecjih ne1hrady. Nezne1m přesně rakouske9 ze1kony k tomuto proble9mu (jsou-li tyto aparatury povoleny, nebo jen tolerove1ny). Proto take9 propagace vedceprocentnedch kvasů a jak zedskat z male9ho množstved kvasu co nejvedce destile1tu !! Ale ostatned kapitoly lze aplikovat i na "pe1leniče1řske9 podmednky" tj. množstved kolem 200 litrů a vedce. Někdy před 2 roky jsem chtěl tuto poblikaci přepsat do Wrd (me1m jen recepty, tj. kpt.6 a 7), ale sešlo z toho (hlavně k vůli obre1zkům), takže nemohu elektronickou verzi nabeddnout. Zdravedm

Isame    10 december 2014 11:39
Předmo tu knihu jsem nečetl a ani o jejed koupi neuvažuji. Ale ty ostatned tady uvdeene9 jsem přelistoval. Netvrdedm, že jsou špatne9, ale je to přece jen komerce....A je tam bohužel dost zave1dějedcedch informaced a polopravd. Doporučuji je bre1t s rezervou a sporne9 věci porovne1vat s jinfdmi důvěryhodnějšedmi zdroji! Na druhou stranu si, ale musedme si uvědomit, že takovfd druh literatury byl za minule9ho režimu běžně nedostupnfd. A pokud něco takove9ho vyšlo, tak to byly knihy určene9 jen pro odbornou veřejnost. pracovnedky v oboru, studenty VŠCHT, atd. a byly vyde1vane9 v male9m ne1kladu a v knihkupectvedch se vůbec neobjevily.Podobně tomu bylo i za R-Uherska a i za prvned republiky.Tak dedky za ně.*Ještě něco k jednostupňove9 destilaci bez použited rektifikačned kolony "vysokoalkoholickfdch kvasů":Pokud někomu ze1ležed na kvalitě a nechce pedt jako někteřed balke1nci kalnou rakiji, v našem předpadě lutry, tak se těmto postupům zdaleka vyhněte. Protože i u ne1s se začednajed objevovat takove9 firmy. Alkoholesece.cz apod. kteřed propagujed a nabedzejed komponenty pro takove9 "patle1ned". Stolned, kuchyňskfd destilačned předstroj za cca 9tis. Kč. Pracuje automaticky, nepotřebuje teploměr ani chladiced vodu atd.... Psal jsem o tom už v Zajedmavfdch odkazech a nabedzel tam i velmi levnějšed a daleko kvalitnějšed sestavu aparatury. Mladfd destile1ter:-)))Destile1t z toho předstroje se čisted aktivnedm uhledm a po jeho smedche1ned s chemickfdmi esencemi a barvedtky dostanete kvalitned dome1ci pe1lenku či like9r.....Snad jsem že1dne9ho čtene1ře k takove9 vfdrobě tedmto nenavedl...Ale přesto doporučuji si ty stre1nky a i podobne9 přečedst. Hlavně v souvislosti s metylovou afe9rou a vfdrobou lihovin z technicke9ho lihu. Pokud si někdo mysled, že se de1 jednoduše zpančovat jen vodka, tuzeme1k, zelene1 atd., tak po přečteni těch stre1nek určitě změned ne1zor! A zvle1šť doporučuji se podedvat na esenci Českfd bylinnfd like9r. Co Ve1m to připomedne1???Ještě připomenu obrovskou marži prodejců těch esenced. Pančovatele9 při velkfdch odběrech si je kouped za zlomek tam těch cen. Samozřejmě ne u nich, ale předmo u jejedch vfdrobce nebo distributorů.*Zpět k jednoduche9 destilaci předmo z kvasu. K dosažened přijatelne9ho produktu by bylo třeba bez použited rektifikačned kolony dose1hnout v kvasu alespoň 30% lihu. Tzn. zkvasit ve 100l roztoku asi 60kg cukrů. Což je absolutned nesmysl. Takovfd roztok už je vyloženě konzervačned.20% koncentrace lihu v kvasu by možne1 dose1hnout šla. Ale jen v obrovske9 ne1sadě specie1lnedch a drahfdch kvasinek, živnfdch chemike1lii a za idee1lnedch podmednek. A při jednoduche9 destilaci z takove9ho kvasu vznikne opět jen nepitelnfd lutr, kterfd je nutno uhledm vyčistit.A to snad nikdo z čtene1řů tohoto blogu nechce!!!Děle1me si to pro sebe a sve9 bledzke9 a proto použedve1me jen ty nejlepšed postupy a suroviny. A taky i proto se vyhfdbe1me levnfdm konzumnedm koře1lke1m a jakoby like9rům.*Alkohol je totiž fažasnfd konzervant a rozpouštědlo pro kvaltitned bylinky, kořened a ovoce z dome1ced produkce. Tak snad nikdo z dome1cedch pěstitelů se k ničemu podobne9mu nesnedžed!!!!Rafael

Kurevič    31 jl 2014 20:53
Vyprdny vodsud čuraku.

Shumaila    08 oktber 2013 06:03
Wow ! Attractive...Your nice wallpapers of this Hyundai made me a fan of such model. Soon I'll try to get more dieatled information about this model.Thanks for this useful post. http://toiottvqy.com [url=http://owjowayzp.com]owjowayzp[/url] [link=http://edhrdwe.com]edhrdwe[/link]


27
Einträge im Gästebuch
« 1 2 3 4 5 6 »


Enquete

Páči sa Vám turistická stránka regiónu Abov?
 

Wetter

Kursblatt

Realityceny podľa: x-reality.sk